Instytut Uważności i Psychoterapii został założony w 2013 przez Pawła Holasa i Filipa Kołodziejczyka.
Główną misją Instytutu jest propagowanie uważności (mindfulness) oraz psychoterapii opartych na uważności, współczuciu i akceptacji (III fala terapii poznawczo-behawioralnej). Cele te realizujemy poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych treningów uważności (MBSR, MBCT i MSC), warsztatów i odosobnień dotyczących uważności i współczucia, a także poprzez szkolenie i superwizje profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego chcących poszerzyć swoje umiejętności terapeutyczne o metody związane z uważnością. Prowadzimy również programy edukacyjne i treningi uważności w szkołach oraz w innych instytucjach, zwłaszcza związanych z edukacją. Nasze działania staramy się opierać z jednej strony na wiedzy i umiejętnościach płynących z naszego osobistego wieloletniego doświadczenia w praktykowaniu uważności i metod na niej opartych, a z drugiej strony na rzetelnej, współczesnej naukowej wiedzy dotyczącej uważności, metod jej rozwijania oraz  aplikacjach. Oba aspekty pogłębiamy poprzez praktykę własną, ustawiczne szkolenie oraz prowadzenie badań naukowych. W tym celu również, współpracujemy z szeregiem osób i instytucji w tym z Institute for Meditation and Psychotherapy (US).

 

Początki uważności w Polsce i nasze korzenie.

Braliśmy aktywny udział w rozwijaniu i propagowaniu uważności w Polsce od samego początku jej pojawienia się w naszym kraju. W 2008 r. Paweł Holas wraz z innymi pionierami Uważności założył Polskie Towarzystwo Mindfulness (PTM) (www.mindfulness.com.pl ), którego został pierwszym prezesem, niedługo później Filip Kołodziejczyk dołączył do aktywistów Towarzystwa. W tym samym roku zorganizowaliśmy dużą międzynarodową konferencję poświęconą uważności na Uniwersytecie SWPS (http://buddhisminpsychology.com), na której występowało wielu ekspertów związanych z uważnością na świecie, a twórca programu MBSR i zachodniego mindfulnessu Jon Kabat-Zinn przesłał swój list (link do załącznika z listem). W 2009 roku Paweł Holas w ramach PTM zaprosił twórcę MBSR Jona Kabat-Zinna do Polski na cykl warsztatów i wykładów, m in w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Uniwersytecie SWPS. W tym samym roku Paweł wraz z Małgorzatą Jakubczak zorganizował pierwszy kurs nauczycielski MBSR/MBCT prowadzony przez IMA (Institute for Mindfulness-Based Approaches, http://www.institute-for-mindfulness.eu/mbct.html).

Cały czas aktywnie rozwijamy się w uważności i psychoterapii oraz uczestniczymy w jej międzynarodowym obiegu i rozwoju. Współpracujemy z Institute for Meditation and Psychotherapy (http://meditationandpsychotherapy.org/), ze Stanów Zjednoczonych, którego założyciele są naszymi mentorami.

Filip Kołodziejczyk rozwija kontemplatywne korzenie uważności, a Paweł Holas również jej naukowe rozumienie oraz standardy praktykowania. Paweł jest m in członkiem grupy eksperckiej International Integrity Mindfulness Programs, której celem jest stworzenie międzynarodowych standardów nauczania podejść opartych na uważności. Prowadzi programy badawcze dotyczące uważności i samo-współczucia, obecnie m in przygotowuje wieloośrodkowy europejski grant dotyczący aplikacji uważności w nowotworach.

Menu